Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47316
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47316

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Legeweg nr. 114. Woonhuis van 1945 gebouwd naar de ontwerpplannen van architect Maurice Vermeersch uit Brugge, in opdracht van Marcel Van Dycke. Eénlaagshuisje van drie traveeën, dwars op de straat geplaatst, onder een hoge bedaking. Oranje baksteenbouw gecombineerd met deels gecementeerde gevels onder een gemansardeerd zadeldak met Vlaamse pannen en ingewerkte dakvensters onder een plat dAanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Legeweg 114 (Oostkamp)
Legeweg nr. 114. Woonhuis van 1945 gebouwd naar de ontwerpplannen van architect Maurice Vermeersch uit Brugge, in opdracht van Marcel Van Dycke. Eénlaagshuisje van drie traveeën, dwars op de straat geplaatst, onder een hoge bedaking. Oranje baksteenbouw gecombineerd met deels gecementeerde gevels onder een gemansardeerd zadeldak met Vlaamse pannen en ingewerkte dakvensters onder een plat d