Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve Groote Hoef en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 22-04-1993 tot heden

ID: 4733   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4733

Besluiten

Hoeve Groote Hoef en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 22-04-1993  ID: 2508

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de Grote Hoeve met omgeving, gelegen op de hoek van Hazenpad en de Hoevestraat.Waarden

De Grote Hoeve: het woonhuis en onmiddellijke omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Groote Hoef

Hazenpad 2, Hoevestraat 33 (Merksplas)
Hoeve met losse bestanddelen, woonstalhuis met schuur, karrenschob, bakhuis en boswachtershuis.