Burgerhuis De Lombaard: linkerdeel

Beschermd monument van 24-01-1985 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Kanunnik De Deckerstraat
Locatie Kanunnik De Deckerstraat 26 (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/490.1
  • OA003563

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis De Lombaard

Kanunnik De Deckerstraat 26, Mechelen (Antwerpen)

Heden ensemble van twee bouwlagen met links een oorspronkelijk diephuis van drie traveeën, uit de 16de of de 17de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het linkerdeel van het burgerhuis De Lombaard, meer bepaald het 16de- of 17de-eeuwse burgerhuis, is beschermd als monument. Het in 1943 opgetrokken aansluitende breedhuis in neotraditionele stijl is niet opgenomen in de bescherming als monument.

Waarden

Het gebouw (linkerpand) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.