Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47343
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47343

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Breedhuis volgens het kadaster opgetrokken in 1935. Bouwheer is de Zwevezeelse accijnsbediende Camillus Van Robaeys-Dujardin.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Lichterveldestraat 26 (Wingene)
Breedhuis volgens het kadaster opgetrokken in 1935. Bouwheer is de Zwevezeelse accijnsbediende Camillus Van Robaeys-Dujardin.