Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsmonument Eerste Wereldoorlog

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2014 tot heden

ID
47347
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47347

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oorlogsmonument van de Eerste Wereldoorlog, omgeven door linden en ingeplant op een driehoekig, begraasd perceel, in een bocht van de baan op het kruispunt met Ursene.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsmonument Eerste Wereldoorlog

Blauwenhoek zonder nummer (Londerzeel)
Oorlogsmonument van de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken uit baksteen met verwerking van blauwe hardsteen, opgericht naar ontwerp van architect J. Diongre, omgeven door linden en ingeplant op een driehoekig grasplein.