Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve d' Oude Stokerij

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 47348   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47348

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Aartrijksesteenweg nr. 70. Hoeve genaamd "d' Oude Stokerij", teruggaand op het neerhof van een minimaal 16de-eeuwse kasteelsite "Zuytveld", waarvan het opperhof op nr. 72 te situeren is. Historiek. Op de kaart van Pieter Pourbus (1571) is de site weergegeven als een kasteel met twee losse bestanddelen, op een omwald erf. De literatuur wijsAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve d' Oude Stokerij

Aartrijksesteenweg 70 (Jabbeke)
Aartrijksesteenweg nr. 70. Hoeve genaamd "d' Oude Stokerij", teruggaand op het neerhof van een minimaal 16de-eeuwse kasteelsite "Zuytveld", waarvan het opperhof op nr. 72 te situeren is. Historiek. Op de kaart van Pieter Pourbus (1571) is de site weergegeven als een kasteel met twee losse bestanddelen, op een omwald erf. De literatuur wijs