Beschermd monument

Schuur

Beschermd monument van 12-04-2002 tot heden

ID
4735
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4735

Besluiten

Woonstalhuizen en schuren
definitieve beschermingsbesluiten: 12-04-2002  ID: 3832

Beschrijving

De typisch Kempische langsschuur is beschermd als monument.Waarden

De typisch Kempische langsschuur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Kempische schuur van het langsschuurtype met bewaard gebint, karakteristieke poorttoegang in uitgespaarde hoektravee en oude volume, oorspronkelijk in vakwerkbouw met leem- en vitswerk, in latere perioden gedeeltelijk versteend.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Schuur

Varendonksesteenweg zonder nummer (Herselt)
Typisch Kempense schuur, volgens de eigenaar van 1864; van in oorsprong deels vakwerk, deels baksteen, oorspronkelijk onder strooien bedaking.