Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Stassartswinning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47363
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47363

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vrij omvangrijke hoeve met afzonderlijke gebouwen geschikt rondom het erf. Houten, overluifelde inrijpoort (pannen dak) op de dwarsbalk gedateerd IVT / 1761 / AM.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Stassartswinning

Orsmaelstraat 30 (Geetbets)
Vrij omvangrijke hoeve met afzonderlijke gebouwen geschikt rondom het erf. Houten, overluifelde inrijpoort op de dwarsbalk gedateerd 1761.