Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
47368
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47368

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Volgens kadaster opgetrokken in 1910 voor Hendrik Herreman-Vanneste en Jules Vande Kerckhove-Van Coillie, bij kadaster gekend als werkmannen uit Ardooie. Vermoedelijk naar ontwerp van architect Octave Devos uit Ardooie.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Watervalstraat 63 (Ardooie)
Volgens kadaster opgetrokken in 1910 voor Hendrik Herreman-Vanneste en Jules Vande Kerckhove-Van Coillie, bij kadaster gekend als werkmannen uit Ardooie. Vermoedelijk naar ontwerp van architect Octave Devos uit Ardooie.