Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47376
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47376

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Pastorie met uitzicht uit de 19de eeuw doch oudere, tot de 17de eeuw opklimmende kern.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Clemensparochie met tuin

Jagers te-Voetlaan 2, 6, Zenneweg 9-11 (Zemst)
Pastorie met uitzicht uit de 19de eeuw doch oudere, tot de 17de eeuw opklimmende kern, rechts in de omheiningsmuur, zandstenen rondboogdeurtje uit de 17de eeuw met laatgotische inslag.