Beschermd monument

Burgerhuis De Drij Bijlen

Beschermd monument van 22-10-1986 tot heden
ID: 4738   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4738

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 22-10-1986  ID: 2230

Beschrijving

Burgerhuis De Drij Bijlen is, met inbegrip van de achtertuin, beschermd als monument.Waarden

Adegemstraat 67 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadswoning

Adegemstraat 67 (Mechelen)
Diephuis, met heden mogelijk vereenvoudigde puntgevel van twee bouwlagen onder zadeldak, in kern opklimmend tot de 16de-17de eeuw.