Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begijnenwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47381
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47381

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Begijnenwoning met laat 18de-eeuwse deur.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Begijnenwoning

Groot Begijnhof 53 (Tienen)
Begijnenwoning met laat 18de-eeuwse deuromlijsting.