Beschermd monument

Burgerhuis De Trappekens

Beschermd monument van 22-10-1986 tot heden
ID: 4739   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4739

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 22-10-1986  ID: 2230

Beschrijving

Burgerhuis De Trappekens is, met inbegrip van de achtertuin, beschermd als monument.Waarden

Adegemstraat 69 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis

Adegemstraat 67 (Mechelen)
Diephuis met fraaie arduinen pui uit de eerste helft van de 18de eeuw.