Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47390
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47390

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Breedhuis met dubbelhuisopstand van drie traveeën en twee bouwlagen onder een pannen schilddak. Een gelijkaardig volume staat reeds weergegeven op het primitief kadasterplan van circa 1830. Het huidige uitzicht dateert grosso modo van 1887.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Knesselarestraat 65 (Beernem)
Breedhuis met dubbelhuisopstand van drie traveeën en twee bouwlagen onder een pannen schilddak. Een gelijkaardig volume staat reeds weergegeven op het primitief kadasterplan van circa 1830. Het huidige uitzicht dateert grosso modo van 1887.