Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Ruidenberg

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
47391
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47391

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kleine hoevesite daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw of het eerste kwart van de 20ste eeuw. Deels verhard erf met restant van boomgaard, onder meer notelaar.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Ruidenberg

Bergstraat 2 (Ichtegem)
Kleine hoevesite daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw of het eerste kwart van de 20ste eeuw. Deels verhard erf met restant van boomgaard, onder meer notelaar.