Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47398
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47398

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Breedhuis met dubbelhuisopstand van oorspronkelijk vijf traveeën en thans verbouwde begane grond.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Knesselarestraat 11 (Beernem)
Breedhuis met dubbelhuisopstand van oorspronkelijk vijf traveeën en thans verbouwde begane grond.