Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47406
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47406

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vrijstaand breedhuis met dubbelhuisopstand van drie traveeën en twee bouwlagen onder een gemansardeerd pannen zadeldak met centraal een dakvenster geflankeerd door oculi. Volgens het kadaster gebouwd in 1879.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Kerkstraat 7 (Beernem)
Vrijstaand breedhuis met dubbelhuisopstand van drie traveeën en twee bouwlagen onder een gemansardeerd pannen zadeldak met centraal een dakvenster geflankeerd door oculi. Volgens het kadaster gebouwd in 1879.