Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa en katoenweverij

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47409
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47409

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kasteelstraat nr. 127. Villa en voormalige katoenweverij gebouwd in 1905-1906 in opdracht van de Dentergemse fabrikant Auguste Vanden Heede. Historiek. In 1906 bouwt fabrikant Auguste Vanden Heede uit Dentergem, waar hij vennoot is van het textielbedrijf Abbeloos, een moderne mechanische katoenweverij als familiebedrijf met bijhorende villa. Niettegenstaande in de weverij o.m. platte getAanduiding van

Is de vaststelling van

Villa en katoenweverij

Kasteelstraat 127 (Tielt)
Kasteelstraat nr. 127. Villa en voormalige katoenweverij gebouwd in 1905-1906 in opdracht van de Dentergemse fabrikant Auguste Vanden Heede. Historiek. In 1906 bouwt fabrikant Auguste Vanden Heede uit Dentergem, waar hij vennoot is van het textielbedrijf Abbeloos, een moderne mechanische katoenweverij als familiebedrijf met bijhorende villa. Niettegenstaande in de weverij o.m. platte get