Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Rondbooginrijpoort

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47429
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47429

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • P.I. Taymansstraat 1A (Overijse)

Rondbooginrijpoort met zandstenen omlijsting voorzien van imposten, verankerde sleutel en rondboogdruiplijst, daterend uit 17de en 18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Rondbooginrijpoort

P.I. Taymansstraat 1A (Overijse)
Rondbooginrijpoort met zandstenen omlijsting voorzien van imposten, verankerde sleutel en rondboogdruiplijst, daterend uit 17de en 18de eeuw.