Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 47432   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47432

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dubbelhuis met twee verdiepingen uit de tweede helft van de 18de eeuw. Baksteenbouw met zandstenen elementen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Aarschotsesteenweg 199-201, 201A (Rotselaar)
Baksteenbouw met zandstenen elementen van twee verdiepingen, uit de tweede helft van de 18de eeuw, aanpalend langsschuurtje met korfbooginrijpoorten.