Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47439
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47439

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Op de hoek met Negenbunderstraat, gesloten hoeve met geplaveide binnenplaats, daterend uit de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Assesteenweg 25 (Lennik)
Gesloten hoeve met geplaveide binnenplaats, daterend uit de 19de eeuw. Boerenburgerhuis van twee traveeën met één bouwlaag en vier van twee verdiepingen, afgedekt met zadeldaken, gedateerd 1869.