Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
47446
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47446

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bakstenen dorpswoning gedateerd door jaarankers "1884" en "IBBS". Op de rechtse zijgevel een reclameschildering.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning met reclamemuurschildering

Nering 22 (Beersel)
Bakstenen dorpswoning gedateerd door jaarankers 1884; op de rechtse zijgevel een reclameschildering.