Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 47446   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47446

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bakstenen dorpswoning gedateerd door jaarankers "1884" en "IBBS". Op de rechtse zijgevel een reclameschildering.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning met reclamemuurschildering

Nering 22 (Beersel)
Bakstenen dorpswoning gedateerd door jaarankers 1884; op de rechtse zijgevel een reclameschildering.