Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa uit de jaren 1930

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
47457
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47457

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Typische villa uit de jaren 1930, kadastraal ingetekend in 1936. Vrijstaande baksteenbouw van twee bouwlagen onder gecombineerde pannen bedaking, gemarkeerd door eigentijdse volumewerking met erkers en balkons.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa uit de jaren 1930

Kasteelstraat 46 (Asse)
Typische villa uit de jaren 1930. Vrijstaande baksteenbouw van twee bouwlagen onder gecombineerde pannen bedaking, gemarkeerd door eigentijdse volumewerking met erkers en balkons.