Beschermd monument

Stadhuis Hoogstraten

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden
ID: 4746   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4746

Besluiten

Gebouwen in de provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 28

Beschrijving

Het voormalige stadhuis te Hoogstraten, is beschermd als monument.Waarden

Het stadhuis te Hoogstraten is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadhuis Hoogstraten

Vrijheid 149 (Hoogstraten)
Oorspronkelijk stadhuis in laatgotische bak- en zandsteenstijl naar ontwerp van Rombout II Keldermans.