Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve De Meerschbloem

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
47461
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47461

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dwars op de weg geplaatst woonhuis, daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw, woonhuis en schuurvleugel worden reeds afgebeeld op een kaart uit de Atlas der Buurtwegen (1844). Eenlaags dubbelhuis met haaks georiënteerde, vrijstaande schuur rondom een klein, gekasseid erf, afgesloten door een recent hek en een beukenhaag.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve De Meerschbloem

Hippodroomstraat 73 (Waregem)
Dwars op de weg geplaatst woonhuis, daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw, woonhuis en schuurvleugel worden reeds afgebeeld op een kaart uit de Atlas der Buurtwegen (1844). Eenlaags dubbelhuis met haaks georiënteerde, vrijstaande schuur rondom een klein, gekasseid erf, afgesloten door een recent hek en een beukenhaag.