Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Verbeert

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47463
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47463

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Grosso modo L-vormig restant van een hoeve genaamd Verbeert, voor het eerst weergegeven op het primitief kadasterplan (1829).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Verbeert

Sint-Pietersplein 17-18, 19 (Wezembeek-Oppem)
Restant 19de-eeuwse hoeve, boerenwoning op L-vormige plattegrond en anderhalve bouwlaag met in de afsluitingsmuur een gevelniskapel, links aansluitend tweelaags enkelhuis.