Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Klooster van de zusters van Gijzegem

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47476
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47476

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig klooster van de zusters van Gijzegem aan wie het onderwijs van de meisjesschool in de Mollestraat nummer 31 werd toevertrouwd vanaf het einde van de negentiende eeuw; het geheel bestaat uit vier vleugels rondom een kleine binnenplaats.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Klooster van de zusters van Gijzegem

Steenweg 44 (Asse)
Voormalig klooster van de zusters van Gijzegem aan wie het onderwijs van de meisjesschool in de Mollestraat nummer 31 werd toevertrouwd vanaf het einde van de negentiende eeuw; het geheel bestaat uit vier vleugels rondom een kleine binnenplaats.