Hoeve met losse bestanddelen

Beschermd monument van 22-10-1986 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Niel
Deelgemeente Niel
Straat Broeklei
Locatie Broeklei 2 (Niel)
Alternatieve naam Hoeve Het Sandt

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11030/102.1
  • OA002006

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve met losse bestanddelen

Broeklei 2, Niel (Antwerpen)

Hoeve bestaande uit woonstalhuis, haakse langsschuur ten westen en dito wagenhuis ten noorden, uit de tweede helft 18de- eerste helft 19de eeuw.

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de hoeve met losse bestanddelen.

In het beschermingsdossier wordt de historische en volkskundige waarde van de hoeve als volgt gemotiveerd: doordat de hoeve, bestaande uit woonhuis met stal onder één dak, langsschuur en wagenhuis, opklimt tot het einde van de 18de eeuw en daardoor één van de oudste bewaarde hoeven uit de Rupelstreek is.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000689, monumenten en dorpsgezichten te Niel (S.N., 1986).

Waarden

Broeklei 2 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

volkskundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.