Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve 't Hellegathof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47515
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47515

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hellegatstraat nr. 3. Hoeve zgn. "'t Hellegathof", monumentale 19de-eeuwse hoeve waarnaar de straat is genoemd. Historiek. Een ommeloper uit 1478 beschrijft een hoeve afhankelijk van de Rijke Klaren uit Brugge op deze plaats. De Rijke Klaren verkopen de hoeve in 1732 aan de pachter, Gillis Deketelaere. Een kaart uit 1783 geeft de hoeve weer als bestaande uAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve 't Hellegathof

Hellegatstraat 3 (Jabbeke)
Hellegatstraat nr. 3. Hoeve zgn. "'t Hellegathof", monumentale 19de-eeuwse hoeve waarnaar de straat is genoemd. Historiek. Een ommeloper uit 1478 beschrijft een hoeve afhankelijk van de Rijke Klaren uit Brugge op deze plaats. De Rijke Klaren verkopen de hoeve in 1732 aan de pachter, Gillis Deketelaere. Een kaart uit 1783 geeft de hoeve weer als bestaande u