Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
47521
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47521

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenheidsbebouwing in twee huizenreeksen parallel met de Klein Broekstraat, vermoedelijk geregistreerd in 1943, nadien opgesplitst in aparte percelen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing

Klein Broekstraat 37-45, 51-59 (Scherpenheuvel-Zichem)
Dorpswoningen met voortuintjes met sober decoratief uitgewerkte betonnen afsluitingen, geregistreerd in 1943.