Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenarbeiderswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47530
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47530

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Achteringelegen boerenarbeiderswoning deel uitmakend van een tweewoonst (Beelkens nummer 12) met bijhorende schuur/stal. Weergegeven op primitief kadasterplan van 1830 als een tweewoonst.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenarbeiderswoning

Beelkens 10 (Beernem)
Achteringelegen boerenarbeiderswoning deel uitmakend van een tweewoonst (Beelkens nummer 12) met bijhorende schuur/stal. Weergegeven op primitief kadasterplan van 1830 als een tweewoonst.