Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Claude Blondel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2014 tot heden

ID
47553
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47553

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Goed bewaarde, kleinschalige villa in naoorlogs modernisme.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Claude Blondel

Kleine Verbindingslaan 17 (Sint-Genesius-Rode)
Goed bewaarde, kleinschalige villa in naoorlogs modernisme, laatste werk van de architectenassociatie Baucher-Blondel-Filippone gerealiseerd tussen 1964 en 1967.