Burgerhuis Sterre

Beschermd monument van 22-10-1986 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Grootbrug
Locatie Grootbrug 2 (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/347.1
  • OA001752

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis Sterre

Grootbrug 6, Mechelen (Antwerpen)

Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder verhoogd zadeldak met in- en uitgezwenkte topgevel met krulvoluten uit eind 17de of begin 18de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het burgerhuis Sterre is beschermd als monument.

Waarden

Grootbrug 6 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.