Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 47578   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47578

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Stationsberm nr. 6. Eclectisch burgerhuis, onderdeel van de rij burgerhuizen die volgens kadaster in 1907 aan de noordzijde van de Stationsberm worden opgetrokken naar ontwerp van architect Henri Vanden Broucke (Tielt - Lokeren), tevens ontwerper van o.m. het "Gildhof" (cf. Sint-Michielstraat nr. 9). Bouwheer is Emiel Van Parijs, een koopman gevestigd op het "NoteAanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectisch burgerhuis

Stationsberm 6 (Tielt)
Stationsberm nr. 6. Eclectisch burgerhuis, onderdeel van de rij burgerhuizen die volgens kadaster in 1907 aan de noordzijde van de Stationsberm worden opgetrokken naar ontwerp van architect Henri Vanden Broucke (Tielt - Lokeren), tevens ontwerper van o.m. het "<italic>Gildhof</italic>" (cf. Sint-Michielstraat nr. 9). Bouwheer is Emiel Van Parijs, een koopman gevestigd op het "<italic>Note