Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Polderhoeve van het langgestrekte type

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47580
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47580

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Cathilleweg nr. 118. Indrukwekkende 18de-eeuwse polderhoeve van het langgestrekte type. Gelegen in de dorpskern van Stalhille, haaks op de straat. Historiek. Volgens de literatuur zou de hoeve eigendom zijn geweest van de Karthuizerinnen van Brugge. Een kaart uit 1715 leert ons dat de hoeve eigendom is van Thomas de Hoedt, en in die tijd is gekend als "dHofstedeAanduiding van

Is de vaststelling van

Polderhoeve van het langgestrekte type

Cathilleweg 118 (Jabbeke)
Cathilleweg nr. 118. Indrukwekkende 18de-eeuwse polderhoeve van het langgestrekte type. Gelegen in de dorpskern van Stalhille, haaks op de straat. Historiek. Volgens de literatuur zou de hoeve eigendom zijn geweest van de Karthuizerinnen van Brugge. Een kaart uit 1715 leert ons dat de hoeve eigendom is van Thomas de Hoedt, en in die tijd is gekend als "dHofstede