Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Herenhuis Hof Moriau met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 22-10-1986 tot heden
ID: 4759   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4759

Besluiten

Geografisch pakket Niel
definitieve beschermingsbesluiten: 22-10-1986  ID: 2231

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft het herenhuis Hof Moriau en de onmiddellijke omgeving, bestaande uit een beboomd en ommuurd domein aan de Rupel met bakstenen wagenhuis en tuinpaviljoentje.

In het beschermingsdossier wordt de historische en stedenbouwkundige waarde van de omgeving van het herenhuis als volgt gemotiveerd: doordat het een priv├ętuin betreft die de gebouwen omgeeft en in verbinding staat met de Rupel. De inplanting van de gebouwen in deze tuin en de architectuur zorgen ervoor dat het geheel eerder het uitzicht krijgt van een hof van plaisantie.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000689, monumenten en dorpsgezichten te Niel (S.N., 1986).


Waarden

Hellegat 41 met onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu stedenbouwkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Herenhuis Hof Moriau

Hellegat 41 (Niel)
Herenhuis in Louis-Philippestijl, uit het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw, gelegen in beboomd en ommuurd domein aan de Rupel.