Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Pachthof van de Laet

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47605
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47605

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige hoeve uit de 18de eeuw, circa 1935 gerestaureerd en aangepast als weekeindhuis. Eénlaagse gebouwen in L-vorm, afgedekt met een zadeldak (pannen), waarvan de helling werd aangepast.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Pachthof van de Laet

Hoogstraat 10 (Steenokkerzeel)
Hoeve met éénlaagse gebouwen in L-vorm, zandsteenbouw in breuksteenverband afgedekt met zadeldak, in de zijgevel gevelstenen met jaartallen 1639 tussen twee oculi, en 1736 in de top, waterput van zandsteen.