Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Martinus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47633
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47633

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Heterogene zandstenen constructie, met zijn omgevend kerkhof ingeplant op de westkant van een heuvelrug, en bezijden de oude verkeerswegen namelijk de Schapenstraat en de Brusselbaan.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Dorp zonder nummer (Lennik)
Heterogene zandstenen constructie, met zijn omgevend kerkhof ingeplant op de westkant van een heuvelrug. Resten van de romaanse kerk bleven behouden in de noordermuur van het schip en in het voorkoor.