Klooster- en schoolcomplex

Beschermd monument van 02-12-2002 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hoogstraten
Deelgemeente Meer
Straat Donckstraat, Mussenakker
Locatie Donckstraat 13, Mussenakker 1 (Hoogstraten)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13014/138.1
  • OA003188

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Klooster- en schoolcomplex

Donckstraat 13, Mussenakker 1, Hoogstraten (Antwerpen)

Achterin gelegen gebouwencomplex uit eind 19de - begin 20ste eeuw in neo-Vlaamserenaissance-stijl met latere uitbreidingen, in omringend park.

Beschrijving

Het klooster- en schoolcomplex te Meer is beschermd als monument. Deze bescherming omvat het achterin gelegen gebouwencomplex, een omringend park met graspartijen en een monumentale toegangsdreef van rode beuken.

Waarden

Het klooster- en schoolcomplex met toegangsdreef en bijhorend park en grasvelden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Schoolcomplex waarvan de oprichting te Meer in 1880-1881 door bemiddeling van Constant Van der Bergh, heer van Maxburg een klerikaal antwoord vormde op de tweede organieke wet van 1879 op het lager onderwijs en de schoolstrijd.
Drie klasvleugels, een kloostergebouw en een feestzaal in drie opeenvolgende bouwfasen tot stand gekomen en alle gekarakteriseerd door een historiserende vormentaal met neo-Vlaamserenaissance-inslag die een vormelijke en stilistische eenheid tussen de verschillende vleugels verzekert.
De klasvleugels aan de west- en oostzijde van de speelplaats, van 1879 worden gekenmerkt door een authentiek bewaarde interieurinrichting met fraai versierde houten zoldering.
Het uiterst sobere en eenvoudige kloosterinterieur behield zijn oorspronkelijke indeling en fragmentering.
De beeldbepalende toegangsdreef leidende naar het klooster, afgezoomd met een rij beuken, naast een park en grasvelden maken intrinsiek deel uit van het geheel.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.