Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Wegkapel toegewijd aan Maria Onbevlekte Maagd

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2013 tot heden

ID
47665
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47665

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Neoclassicistisch uitgewerkte pijlerkapel van 1863, zie ruitvormig gevelsteentje in de onderbouw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Wegkapel toegewijd aan Maria Onbevlekte Maagd

Weiveldlaan zonder nummer (Zaventem)
Neoclassicistisch uitgewerkte pijlerkapel van 1863, witgeschilderde baksteenbouw afgedekt door een leien zadeldakje.