Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuizen van 1906

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47671
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47671

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Rijhuizen gedateerd 1906 met een gevelparement van geglazuurde tegels, en met een schuchtere Jugendstil inslag in de uitwerking der details.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuizen van 1906

Vandenpeereboomstraat 70-72 (Halle)
Rijhuizen gedateerd 1906 met een gevelparement van geglazuurde tegels, en met een schuchtere Jugendstil-inslag in de uitwerking der details.