Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pleinbebouwing

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
47673
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47673

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Pleinbebouwing die in oorsprong werd opgetrokken samen met de belendende panden van de aangrenzende straten.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pleinbebouwing

Arnould Nobelstraat 1-2, Bogaardenstraat 80, 121, Quinten Metsysplein 2-9, 10 (Leuven)
Pleinbebouwing die in oorsprong werd opgetrokken samen met de belendende panden van de aangrenzende straten.