Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Langgestrekte hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2014 tot heden

ID
47677
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47677

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenvoudige langgestrekte hoeve, typisch voor deze arme landbouwstreek, opgericht tijdens of net voor de Eerste Wereldoorlog.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Langgestrekte hoeve

Preterstraat 53 (Rotselaar)
Eenvoudige langgestrekte hoeve, in 1915 kadastraal geregistreerd met een ingebruikname in 1914.