Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
47688
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47688

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hogestraat nr. 59. Vrij imposante hoeve, zeker opklimmend tot de 18de eeuw cf. eerste weergave op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778). Deze geeft reeds het thans bewaarde woonhuis weer, samen met een ander (nu afgebroken) landgebouw. Het woonhuis wordt op het primitief kadasterplan (circa 1835) afgebeeld met drie landgAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Hogestraat 59 (Oostkamp)
Hogestraat nr. 59. Vrij imposante hoeve, zeker opklimmend tot de 18de eeuw cf. eerste weergave op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778). Deze geeft reeds het thans bewaarde woonhuis weer, samen met een ander (nu afgebroken) landgebouw. Het woonhuis wordt op het primitief kadasterplan (circa 1835) afgebeeld met drie landg