Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kanunnikenhuis Raepsaet

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47706
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47706

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

* Kapittelstraat nr. 14. Z.g. huis "Raepsaet". Beschermd als monument bij B.V.E. van 09.03.1983. Volgens een akte van 8 mei 1761 herbouwd tussen 1761 en 1765 ter vervanging van bouwvallig geworden huis, in opdracht van het Kapittel van O.-L.-Vrouw, voor de kanunniken. (In 1388 naam van een huis gesitueerd in de omgeving van het Begijnhof, in 1392 eigendom van de kerkfabriek van het O.-L.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kanunnikenhuis Raepsaet

Kapittelstraat 14 (Kortrijk)
Huis "Raepsaet", volgens een akte van 8 mei 1761 herbouwd tussen 1761 en 1765 ter vervanging van bouwvallig geworden huis, in opdracht van het Kapittel van Onze-Lieve-Vrouw, voor de kanunniken.