Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsmonument

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 47729   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47729

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oorlogsmonument, gelegen tegen de oostelijke tuinmuur van de pastorie. Het geheel bestaat uit een muur van arduinen blokken met hoger centraal gedeelte voorzien van drie reliëfs.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsmonument

Sint-Amandsplein zonder nummer (Grimbergen)
Oorlogsmonument, gelegen tegen de oostelijke tuinmuur van de pastorie. Het geheel bestaat uit een muur van arduinen blokken met hoger centraal gedeelte voorzien van drie reliëfs.