Kasteel van Niel: voorgevel, bedaking en hekken

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 23-07-1989 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Niel
Deelgemeente Niel
Straat Broeklei
Locatie Broeklei 1 (Niel)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/11030/103.1
  • OA002485

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasteel van Niel

Broeklei 1, Niel (Antwerpen)

Complex op U-vormige plattegrond in neorococostijl van 1860, deel van rusthuis gelegen in deels ommuurd en aan straatzijde met hek afgezet domein.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat het hekken, de voorgevel en de aansluitende bedaking van het kasteel, alsook de ruimte gelegen tussen het hekken en de voorgevel.

Waarden

Hekken en voorgevel met aansluitende bedaking van kasteel zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische waarde

in casu stedenbouwkundige-esthetische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.