Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Steunpunt Seydlitz

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47742
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47742

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Strandlaan z.nr. (ook te Westende, Koning Ridderdijk z.nr.). Steunpunt Seydlitz, een Duits steunpunt van de Tweede Wereldoorlog, deel uitmakend van de Atlantikwall (1942-1944). Oorspronkelijk kustbatterij met zes 15.5 cm kanonnen. De kanonnen stonden opgesteld op open beddingen. De manschappen en hun faciliteiten waren verdeeld over diverse types van bunkers.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Steunpunt Seydlitz

Strandlaan zonder nummer, zonder nummer (Middelkerke)
Strandlaan z.nr. (ook te Westende, Koning Ridderdijk z.nr.). Steunpunt Seydlitz, een Duits steunpunt van de Tweede Wereldoorlog, deel uitmakend van de Atlantikwall (1942-1944). Oorspronkelijk kustbatterij met zes 15.5 cm kanonnen. De kanonnen stonden opgesteld op open beddingen. De manschappen en hun faciliteiten waren verdeeld over diverse types van bunkers.