Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Daverlo

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47745
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47745

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Daverlostraat nr. 134. Voormalige hoeve z.g. "Daverlo" cf. opschrift, gelegen in het Daverlopark en tegenwoordig dienstdoend als conciërgewoning. Volgens Karel De Flou wordt de hoeve in 1292 beschreven als “De welke hofstede…leghet te Daverlo, of oesthalf der strate ende es landimarke, of suudhalf ”, ca. 1347 als “Daverloo…tHuus ende hofstede…ghenaempt tGoed te Daverloo”, in 1476 “In SinteAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Daverlo

Daverlostraat 134 (Brugge)
Voormalige hoeve, gelegen in het Daverlopark en tegenwoordig dienstdoend als conciërgewoning.