Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Classicistisch herenhuis van 1778-1781

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
47755
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47755

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 5. Imposant herenhuis van 1778-1781 gebouwd i.o.v. François van Hamme ter vervanging van gotisch diephuis met schermgevel deel uitmakend van het voormalige jezuiëtencollege. Thans school. Breedhuis van negen trav. en twee en een halve bouwl. onder schilddak (Vlaamse pannen). Streng symmetrisch opgebouwde bepleisterde en witbeschilderde lijstgevel boven de grijze plint in Lodewijk XVIAanduiding van

Is de vaststelling van

Herenhuis in classicistische stijl

Sint-Maartensplein 5-6 (Brugge)
Imposant herenhuis van 1778-1781 gebouwd in opdracht van François van Hamme ter vervanging van gotisch diephuis met schermgevel deel uitmakend van het voormalige jezuiëtencollege. Thans school.